تعرفه ارسال پیام کوتاه در پنل های صد پیام

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
۱ ۱٫۵ ۱ ۲۰ ۱۰۵ ۲۲۵ اپراتور ۱۰۰۰
۱ ۱٫۵ ۱ ۲۰ ۱۰۵ ۲۲۵ اپراتور ۱-۱
۱ ۱٫۵ ۱ ۲۰ ۱۰۵ ۲۲۵ اپراتور ۲۰۰۰ – بر اساس ارسال
۱ ۱ ۱ ۲۰ ۱۰۵ ۲۲۵ اپراتور ۳۰۰۰
۱ ۱٫۵ ۱ ۲۰ ۱۰۵ ۲۲۵ اپراتور ۵۰۰۰۱
۱ ۱ ۱ ۲۰ ۱۰۵ ۲۲۵ اپراتور ۵۰۰۰۲
۱ ۱ ۱ ۲۰ ۱۱۰ ۲۵۰ ارسال BTS اپراتور
۱ ۲ ۱ ۲۰ ۱۲۰ ۲۸۰ ارسال با نام تجاری
۱ ۱ ۱ ۲۰ ۱۲۰ ۲۸۰ خطوط ثابت تهران

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
۱ ۱٫۵ ۱ ۰ ۹۵ ۲۲۰ اپراتور ۱۰۰۰
۱ ۱٫۵ ۱ ۰ ۱۰۰ ۲۲۰ اپراتور ۱-۱
۱ ۱٫۵ ۱ ۰ ۹۵ ۲۲۰ اپراتور ۲۰۰۰ – بر اساس ارسال
۱ ۱ ۱ ۰ ۱۰۰ ۲۲۰ اپراتور ۳۰۰۰
۱ ۱٫۵ ۱ ۰ ۹۵ ۲۳۰ اپراتور ۵۰۰۰۱
۱ ۱ ۱ ۰ ۹۵ ۲۲۰ اپراتور ۵۰۰۰۲
۱ ۱ ۱ ۰ ۱۰۵ ۲۴۰ ارسال BTS اپراتور

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
۱ ۱٫۲ ۱ ۰ ۹۳ ۲۱۵ اپراتور ۱۰۰۰
۱ ۱٫۲ ۱ ۰ ۹۵ ۲۱۵ اپراتور ۱-۱
۱ ۱٫۵ ۱ ۰ ۸۵ ۲۱۰ اپراتور ۲۰۰۰ – بر اساس ارسال
۱ ۱ ۱ ۰ ۹۵ ۲۲۵ اپراتور ۳۰۰۰
۱ ۱٫۳ ۱ ۰ ۸۵ ۲۱۵ اپراتور ۵۰۰۰۱
۱ ۱ ۱ ۰ ۹۰ ۲۱۵ اپراتور ۵۰۰۰۲
۱ ۱ ۱ ۰ ۹۵ ۲۲۵ ارسال BTS اپراتور
۱ ۲ ۱ ۰ ۱۰۰ ۲۶۰ ارسال با نام تجاری
۱ ۱ ۱ ۰ ۱۰۰ ۲۶۰ خطوط ثابت تهران

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
۱ ۱٫۲ ۱ ۰ ۹۳ ۲۱۵ اپراتور ۱۰۰۰
۱ ۱٫۲ ۱ ۰ ۹۵ ۲۱۵ اپراتور ۱-۱
۱ ۱٫۵ ۱ ۰ ۸۵ ۲۱۰ اپراتور ۲۰۰۰ – بر اساس ارسال
۱ ۱ ۱ ۰ ۹۵ ۲۲۵ اپراتور ۳۰۰۰
۱ ۱٫۲ ۱ ۰ ۸۵ ۲۱۵ اپراتور ۵۰۰۰۱
۱ ۱ ۱ ۰ ۹۰ ۲۱۵ اپراتور ۵۰۰۰۲
۱ ۱ ۱ ۰ ۹۵ ۲۲۵ ارسال BTS اپراتور
۱ ۲ ۱ ۰ ۱۰۰ ۲۶۰ ارسال با نام تجاری
۱ ۱ ۱ ۰ ۱۰۰ ۲۶۰ خطوط ثابت تهران

۰ نظر

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*